تلفن دفتر مرکزی: 02122099802

15 واحدی محله ظفر

15 واحدی محله ظفر

15 واحدی محله ظفر

شهر: (تهران)
سال اجرا: 1399
سیستم تهویه: داکت اسپلیت

۷ دستگاه داکت اسپلیت 36000 و 8 دستگاه داکت اسپلیت 24000