تلفن دفتر مرکزی: 02122099802

مینی چیلر

مینی چیلر

مینی چیلر اصطلاحی می باشد که از عبارت انگلیسی mini chiller، یعنی چیلر کوچک می آید. چیلر ها در لغت به معنای آب سرد کن می باشد که جهت تولید آب سرد در تهویه  مطبوع و صنایع مختلف از قبیل پزشکی، صنعت چاپ، صنعت لیزر و دستگاه های تزریق پلاستیک قابل استفاده می باشد. مینی چیلر نیز همانند چیلر در صنعت تهویه مطبوع و دیگر صنایع بسیار کاربرد دارد و در چیلرهای صنعتی جهت دستگاه های تزریق پلاستیک و MRI از مینی چیلر استفاده می گردد.

به سبد خرید افزوده شد!

مینی چیلر اصطلاحی می باشد که از عبارت انگلیسی mini chiller، یعنی چیلر کوچک می آید. چیلر ها در لغت به معنای آب سرد کن می باشد که جهت تولید آب سرد در تهویه  مطبوع و صنایع مختلف از قبیل پزشکی، صنعت چاپ، صنعت لیزر و دستگاه های تزریق پلاستیک قابل استفاده می باشد. مینی چیلر نیز همانند چیلر در صنعت تهویه مطبوع و دیگر صنایع بسیار کاربرد دارد و در چیلرهای صنعتی جهت دستگاه های تزریق پلاستیک و MRI از مینی چیلر استفاده می گردد.

اجزای سیستم مینی چیلر

مینی چیلر گرما را از ساختمان یا پروسه صنعتی به بیرون هدایت می کند. هنگامی که از سیکل تبرید تراکمی مینی چیلر صحبت می گردد، در سرمایش ساختمان و صنایع سخن به میان می آید؛ اغلب سیستم های انبساط مستقیم مانند کولر گازی به تجسم می گردد. در این سیستم ها سیال واسط وجود نداشته و هوای داخل ساختمان، بی واسطه و با عبور از روی کویل اواپراتور خنک می گردد. مینی چیلر شباهت و تفاوت های زیادی با کولرگازی ها دارد. هر چند این نوع سیستم های سرمایش در مناطق مسکونی، تجاری و گاهی صنعتی دارای کاربرد وسیعی می باشند. کولرگازی از لحاظ عملکرد یا ظرفیت سرمایش معایبی دارند که کاربرد آنها را در مجتمع های مسکونی، صنعتی، تجاری و اداری بزرگ با محدودیت هایی مواجه هستیم. لذا استفاده از سیستم سرمایش مینی چیلر را اجتناب ناپذیر می کند. آب چیلر در این مینی چیلر به عنوان سیال واسط کاربرد دارد. یک مینی چیلر عمدتا دارای دو  قسمت یا لوپ انتقال حرارت می باشد.

در قسمت اول هوای سرد از طریق یک یا چند فن کویل (در صورتی که کاربرد تهویه مطبوع باشد) و یا آب سرد مبدل سیستم های تزریق پلاستیک و دیگر صنایع صنعتی  توزیع می گردد. در این قسمت هوای سرد گرمای محسوس را که شامل گرمای ناشی از اختلاف دمای خارج و داخل، گرمای تابشی و حرارت تولیدی توسط ساکنین و وسایل الکترونیکی می باشد را جذب کرده و دمای آن بالا می رود و در صنایع  نیز آب سرد مینی چیلر وارد مبدل و پس از خنک کاری پروسه صنعتی دمای آب برگشتی افزایش می یابد. گرمای نا محسوس و رطوبت هوا را جذب و باعث ایجاد محیط آسایش در فضای تهویه شده می گردد. یکی از کاربردهای اصلی مینی چیلر جذب گرمای نا محسوس و رطوبتی که از طریق نفوذ هوا، ساکنین و تجهیزات حرارتی موجود در ساختمان به هوای و محیط ادارای و اتاق های سرور به محیط افزوده می گردد.

در قسمت اول هوای سرد از طریق یک یا چند فن کویل (در صورتی که کاربرد تهویه مطبوع باشد) و یا آب سرد مبدل سیستم های تزریق پلاستیک و دیگر صنایع صنعتی  توزیع می گردد. در این قسمت هوای سرد گرمای محسوس را که شامل گرمای ناشی از اختلاف دمای خارج و داخل، گرمای تابشی و حرارت تولیدی توسط ساکنین و وسایل الکترونیکی می باشد را جذب کرده و دمای آن بالا می رود و در صنایع  نیز آب سرد مینی چیلر وارد مبدل و پس از خنک کاری پروسه صنعتی دمای آب برگشتی افزایش می یابد. گرمای نا محسوس و رطوبت هوا را جذب و باعث ایجاد محیط آسایش در فضای تهویه شده می گردد. یکی از کاربردهای اصلی مینی چیلر جذب گرمای نا محسوس و رطوبتی که از طریق نفوذ هوا، ساکنین و تجهیزات حرارتی موجود در ساختمان به هوای و محیط ادارای و اتاق های سرور به محیط افزوده می گردد.