15 واحدی محله ظفر

15 واحدی محله ظفر

15 واحدی محله ظفر

شهر: تهران (تهران)
سال اجرا: 1399
سیستم تهویه:

۷ دستگاه داکت اسپلیت 36000 و 8 دستگاه داکت اسپلیت 24000