مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

65

خداوند را سپاسگذاریم که در آستانه رسیدن بهار جان و در سالی که عیدش با ضیافت و مهمانی پروردگارش عجین گشته توانسته ایم در آرتا نسیم تهویه، مهمان خانه های شما باشیم ونسیم آرامش و خنکای بهار را در گرما گرم زندگی بدیم. اصولا آخر هرسالی با ارزیابی خود و برنامه ریزی برای سال آینده پیوند دیرینه دارد. آنچه محدود به گذشته است بسته به نظرات شما عزیزان دارد اما برای آینده تلاش داریم قوی تر و بهتر از هرسالی خدمتگذارشما باشیم البته این مساله به همراهی ولطف شما عزیزان بستگی دارد اما برای رسیدن به آن هر تلاشی خواهیم کرد.
سخن را کوتاه می کنیم و در این لحظاتی که بهار پشت آخرین ایستگاه اسفند ایستاده برایتان در سال جدید خیرو برکت و فراوانی را از حضرت حق خواهانیم. امیدست سالی که آغاز می کنیم پر از اتفاقات خوب وخوش باشد و برای این سرزمین کهن بالندگی و پایداری جاودانه را آرزومندیم. امیدواریم هر آمین شما هزاران باشد…

آرتا نسیم تهویه پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی را تبریک عرض می نماید.