فن کویل کانالی

فن کویل وداکت اسپلیت :مهمترین تفاوت این دو در این است که داکت اسپلیت از گاز برای تولید گرما و سرما استفاده کرده اما فن کویل برای این کار از آب استفاده می کند.

فن کویل و داکت اسپلیت دو نوع مختلف از خنک کننده ها هستند که در سراسر جهان اقبال داشته و در تعداد بالا تولید و به فروش می رسند. این دو دستگاه خنک کننده مختلف از لحاظ ساختاری با همدیگر متفاوت بوده و هر کدام از آنها از نوعی تکنولوژی خاص متفاوت با دیگری استفاده می کند.

Categories:

منتظرتان هستیم...

2019 collection

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات وسیستم های سرمایشی وگرمایشی با حضور شرکت آرتانسیم تهویه

30مهر الی 3 آبان 1399

به راهنمایی نیاز دارید؟ ارتباط با کارشناسان ما