داکت اسپلیت ایرانی

جدید ترین محصولات آرتا نسیم

in اخبار ما on مارس 14, 2019

آرتا نسیم تهویه تولید کننده انواع داکت اسپلیت در ایران

محصولات به روز آرتا نسیم تهویه:
داکت اسپلیت AXAN:
داکت اسپلیت ایرانی
داکت اسپلیت AXAN
داکت اسپلیت GL:
داکت اسپلیت ایرانی
داکت اسپلیتGL

داکت اسپلیتSHANA:

داکت اسپلیت
داکت اسپلیت شانا

منتظرتان هستیم...

2019 collection

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات وسیستم های سرمایشی وگرمایشی با حضور شرکت آرتانسیم تهویه

30مهر الی 3 آبان 1399

به راهنمایی نیاز دارید؟ ارتباط با کارشناسان ما