نحوه کار چیلر چگونه است؟

دستگاهی که از طریق فرایند سیکل جذبی و تراکمی، گرما را از آب می گیرد و شرایط خنک شدن آب را فراهم می‌ کند چیلر نام دارد. مایع درون دستگاه می تواند به وسیله مبدل حرارتی به هر یک از تجهیزات خنک کننده منتقل گردد. از این دستگاه به صورت گسترده جهت تهویه سازی هوای …

نحوه کار چیلر چگونه است؟ ادامه مطلب